BIODUJŲ REZERVUARAI

Alternatyvių energijos šaltinių naudojimas susijęs ne tik su augančiu ekologiniu ir ekonominiu žmonių supratimu, bet ir su efektyvia energijos gavyba iš gamtos išteklių ar mėšlo.

Biojėgainės – susidomėjimas jomis nuolatos auga, jos naudojamos tiek žemės ūkyje, tiek pramonės bei komunalinių paslaugų sferose, nuo individualių projektų iki projektų apimančių keletą bendrovių.

Wolf System pastato daugiau kaip 6000 rezervuarų kasmet, tai viena iš didžiausių įmonių Europoje, kuri statydama rezervuarus, įgavo populiarumą ir pasitikėjmą, vykdant biodujų rezervuarų statybas.

Biorektoriai, dujų talpyklos, saugyklos skystoms atliekoms, saugyklos kietoms atliekoms.

Wolf System stato apvalios formos gelžbetoninius rezervuarus, taip pat ir stačiakampio formos biorektorius tiek pramonėms sistemoms, tiek žėmės ūkio sistemoms.

Biodujų rezervuarų montavimas:

  • Biorektoriaus izoliavimas su profiliuotų lakštų pamušalu ir biorektoriaus uždengimas

  • Dujų talpyklų izoliavimas su plastikine plėvele

  • Skysčio likučių sandėliavimas

  • Kietų atliekų sandėliavimas